به سبک جدیدی از زندگی خوش آمدید

توانبخشی اجتماعی و روانی

به مجموعه خدمات روانشناسی و مددکاری اطلاق می شود که در جهت افزایش سازگاری اجتماعی سالمند در حل مشکلات اجتماعی وداشتن روانی سالم و مثبت گرا تلاش می کند.

  • مشاوره های روانشناسی انفرادی
  • بررسی مشکلات سالمند از دیدگاه مددکاری اجتماعی
  • برگزاری کلاسهای گروهی برای آموزشهای مهارتهای خودیاری درانجام فعابیتهای روزمره
  • هنردرمانی

To Top
با ما در ارتباط بمانید، مطلع شدن از آخرین اخبار و رویداد های مجموعه

اینستاگرام ما @valasalmandan