به سبک جدیدی از زندگی خوش آمدید

خدمات پزشکی

به مجموعه ای از خدمات بهداشتی درمانی سالمند محوراطلاق می شود که باتوجه به ارزش ها و الویت های دوران سالمندی ضمن تشخیص زودهنگام مشکلات سلامتی سالمندان موجب بهبود وضعیت سلامتی آنان خواهد شد.

  • ویزیت پزشک متخصص طب سالمندان (هیات علمی واستاددانشگاه) حداقل ماهیانه
  • ویزیت پزشکان متخصص بسته به مشکلات سالمندان درصورت درخواست پزشک عمومی درمحل مرکزبه صورت پزشک مدعو ویا درخارج از مرکز
  • ویزیت متخصص تغذیه سالمندی حداقل هر3 ماه یکبار
  • انجام آزمایشات تشخیص طبی براساس درخواست پزشک در محل مرکز

To Top
با ما در ارتباط بمانید، مطلع شدن از آخرین اخبار و رویداد های مجموعه

اینستاگرام ما @valasalmandan